Kingcomments (Nederlands)

$0.00$24.00

Inleiding
Het doel van dit commentaar is mensen aan te moedigen de Bijbel te lezen. Het commentaar is oorspronkelijk gepubliceerd op de website www.kingcomments.com. Van alle Bijbelboeken is een commentaar beschikbaar. De commentaren zijn bedoeld om te helpen de Bijbel persoonlijk te bestuderen. De Bijbelcitaten die in de commentaren voluit geschreven zijn, komen uit de Herziene Statenvertaling als het een citaat uit het Oude Testament betreft en uit de TELOS-vertaling als het een citaat uit het Nieuwe Testament betreft.
De commentaren over Job, Psalmen en Jesaja zijn samen met Tony Jonathan geschreven. Het commentaar over Ezechiël is geschreven in nauwe samenwerking met Ron Vellekoop.
De Bijbel is het onfeilbare, eeuwige Woord van God. De Bijbel gaat over de Zoon van God, Die Mens werd om aan het kruis te sterven voor zondige mensen. God heeft Hem opgewekt uit de dood en Hij is nu in de hemel. Ieder die zijn zonden belijdt en gelooft in de Zoon en Zijn verzoeningswerk op het kruis, zal niet verloren gaan, maar ontvangt het eeuwige leven. Zo iemand is een kind van God. God vertelt Zijn kinderen in Zijn Woord hoe zij tot Zijn eer kunnen leven en alles wat Hij van plan is hun te geven, vanwege hun verbinding met Zijn Zoon.

Waardering Bron:

Deze module is omgezet vanuit het publieke domein of er is toestemming gegeven om dit materiaal te gebruiken. De waardering is voor ons als theWordBooks Team voor het besteden van tijd, geld voor het programmeren en meer activiteiten om de module om te zetten naar het theword Bible software formaat. De module voldoet aan de vereisten voor kwaliteit en consistentie waarbij alle functies op een correcte wijze zijn geïmplementeerd zodat ze op een mooie wijze geïntegreerd zijn in theWord. U kunt kiezen hoeveel waardering u wilt geven voordat u de module in de winkelkar plaatst. Bijv. $0 voor geen waardering, $2, $10, tot het volledige bedrag van $24. 

theWord Functies:

  • Vers pop-ups
  • Gebonden aan Bijbelse verwijzingen
  • Volledig doorzoekbare tekst
  • Gemakkelijke navigatie van onderwerpen via de weergave van de onderwerpenboom.
Clear
Description

 Over de auteur Ger de Koning
Ik ben geboren in 1948 in Nederland en opnieuw geboren in 1966. Sport was mijn passie. Dat was ook na mijn bekering nog enige tijd zo, tot ik, rond 1970, zag dat de Heer Jezus recht had op mijn hele leven. Sinds die volledige overgave zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God mijn passie. Het lezen en bestuderen van Gods Woord gaf mij een diep verlangen om Gods Woord te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van de gelovigen tot opbouw van de gemeente van God, met een speciale zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.
Dit resulteerde in het schrijven van eenvoudige maar niet oppervlakkige verklaringen van alle Bijbelboeken en over verschillende Bijbelse onderwerpen. Daarvan zijn er meerdere in andere talen vertaald. Verder zijn er veel mogelijkheden om het Woord van God te onderwijzen in Bijbelstudies, Bijbellezingen en op conferenties in binnen- en buitenland.
De Heer heeft mij een vrouw gegeven, Willy, die een grote hulp voor mij is. Zonder haar zou ik dit werk niet kunnen doen. We zijn in 1975 getrouwd. De Heer gaf ons zes kinderen. Door de genade van God hebben zij allen Jezus Christus als Redder en Heer aangenomen. Ze zijn allemaal getrouwd, met gelovigen die Hem ook willen dienen. We hebben nu (2021) negentien kleinkinderen.
De hele Bijbel is een prachtig boek en het is mijn gebed dat jij deze indruk steeds meer zult krijgen.
Ik wens je Gods zegen toe!
Ger de Koning
Middelburg, Nederland, februari 2021

Additional information
Toon alstublieft uw waardering:

$24, $10, $2, $0 Geen waardering

Publisher