Die Bybel in Afrikaans 1983

$9.95

Die vertaling van die Bybel in Afrikaans wat hiermee aangebied word, is die vrug van vertaalwerk wat in 1970 begin is. Die doel was ’n vertaling wat rekening hou met die ontwikkeling in Afrikaans die afgelope jare en met die resultate van wetenskaplike ondersoek; ’n waardige vertaling waardeur Afrikaanssprekendes aangespreek word, buite en binne die kerk, in die erediens en in huislike gebruik, in ons teenwoordige situasie en tyd.

As grondteks vir die Ou Testament is die Biblia Hebraica Stuttgartensia (1977) gebruik. Hierdie uitgawe van die Hebreeuse, en gedeeltelik Aramese, grondteks is gebaseer op die oudste volledig behoue manuskrip, dieCodex Leningradensis(1008 n.C.). Gegewens uit ouer manuskripte is in die teksuitgawe bygewerk.

Vir die Nuwe Testament is gebruik gemaak van die Griekse grondteks soos gepubliseer deur die Wereldbond van Bybelgenootskappe onder die titel: The Greek New Testament , derde uitgawe (1975).

Die nuwe vertaling word aangebied met die bede dat dit mag dien om die Woord van God in te dra in die hart en lewe van almal wat Afrikaans praat.

SKU: #BIBAF1983 Categories: ,
Description

DESCRIPTION

Die vertaling van die Bybel in Afrikaans wat hiermee aangebied word, is die vrug van vertaalwerk wat in 1970 begin is. Die doel was ’n vertaling wat rekening hou met die ontwikkeling in Afrikaans die afgelope jare en met die resultate van wetenskaplike ondersoek; ’n waardige vertaling waardeur Afrikaanssprekendes aangespreek word, buite en binne die kerk, in die erediens en in huislike gebruik, in ons teenwoordige situasie en tyd.

As grondteks vir die Ou Testament is die Biblia Hebraica Stuttgartensia (1977) gebruik. Hierdie uitgawe van die Hebreeuse, en gedeeltelik Aramese, grondteks is gebaseer op die oudste volledig behoue manuskrip, dieCodex Leningradensis(1008 n.C.). Gegewens uit ouer manuskripte is in die teksuitgawe bygewerk.

Vir die Nuwe Testament is gebruik gemaak van die Griekse grondteks soos gepubliseer deur die Wereldbond van Bybelgenootskappe onder die titel: The Greek New Testament , derde uitgawe (1975).

Die nuwe vertaling word aangebied met die bede dat dit mag dien om die Woord van God in te dra in die hart en lewe van almal wat Afrikaans praat.

Die Bybel in Afrikaans 1983-vertaling met herformulerings
tot en met 1992 © Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1983, 1992
www.biblesa.co.za / www.biblesociety.co.za